Зоря ланів


                      001.jpg                            


Сорт пшениці м’якої озимої Зоря ланів створений методом внутрішньовидового схрещування сортів пшениці м’якої озимої Перлина лісостепу/Донський маяк з наступними багаторазовими відборами.
   
    
Автори сорту: Бурденюк-Тарасевич Л.А., Дубова О.А.,
    Чайка А.М., Макаренко Н.М.

В Реєстрі сортів рослин України з 2020 року, рекомен-дований для зон Лісостепу і Полісся.
Заявка на прийняття до державної реєстрації №17012043, дата подання 03.08.2017 р.
     
     Відмінні особливості сорту та апробаційні ознаки

Різновидність лютесценс;
Кущ – напівпрямий; восковий наліт на піхві і  на верхньому міжвузлі сильний.
На колосі – помірний; за висотою рослина середньо росла; колос – білий, циліндричний, нещільний, без остюків і зубців, довгий; наявні зубці на нижніх квіткових лусках.
Плече на нижній колосковій лусці  широке, пряме, з дуже коротким ледь зігнутим  зубцем.
Зернівка червона, за довжиною і шириною середня, за крупністю – крупна, з великим відношенням довжини до ширини.
Язичок – короткий, вушка – гострі нижня колоскова луска – овальна.

    Біологічні та господарські показники

Сорт середньорослий (98-106 см), середньостиглий  (тривалість вегетаційного періоду – 268 днів)

Стійкий проти несприятливих зимових умов
Має підвищену стійкість до виляган-ня, посухостійкий.
Має високу стійкість до кореневих  гнилей – 9 балів 
Має високу стійкість до вилягання,  посухостійкий.
Має високу стійкість до коре-невих гнилей – 9 балів.
Має високу стійкість до борошнистої роси – 8 балів.
Має високу стійкість до фузаріозу колоса.
Має високу стійкість до вилягання, посухостійкий.
Маса 1000 зерен становить 43-47 г.

Сорт високоврожайний:  згідно кваліфікаційної експертизи державного 2018 р.в середньо-му по зоні Лісостепу
сорт дав 70,3 ц/га.
В 2019 р в середньому по зоні Лісостепу
сорт Зоря ланів дав  69,0 ц/га.
Потенційна урожайність сор-ту за оптимальних умов виро-щування висока.

Так, в Чер-каській філії УІЕСР в 2019 р. одержали зерна  по 81,8 ц/га
В Вінницькій філії  відпо-відно – 94,8ц/га і +29,9 ц/га до стандарту.