Лірика Білоцерківська          002.jpg                                                      

Сорт створений методом внутрішньовидового  схрещування сортів пшениці м’якої озимої Донецька 48 // Білоцерківська інтен-сивна з наступними багаторазовими індивідуальними доборами.
  
     

   Автори сорту: Бурденюк-Тарасевич Л.А., Дубова О.А.,
   Чайка А.М.,  Макаренко Н.М.  

В Реєстрі сортів рослин України з 2020 року, рекомен-дований  для зон Лісостепу і Полісся.
Заявка на прийняття до дер-жавної реєстрації №17012044,  дата подання 03.08.2017 р.
        Відмінні особливості сорту та апробаційні ознаки

Сорт належить до різновидності ерітроспермум.
Кущ напів-розлогий. Восковий наліт на піхві та на верхньому міжвузлі  сильний, на колосі – помірний.
Рослина  за висотою середня. Колос  циліндричний, середній за щільністю. На квіткових лусках наявні остюки.
Колос білий, остюки на верхівці довгі.
Плече нижньої колоскової луски дуже вузьке, скошене, зубець короткий, серед-ньозігнутий.
Зернівка червона, крупна.
Язичок короткий, вушка довгі.

       Біологічні та господарські показники


Сорт належить до різновидності ерітроспермум, середньо-рослий (97-105 см), середньостиглий,
З підвищеними зимо- та посухостійкістю. 
Має високу толерантність до листкових хвороб, фузаріозу колоса та кореневих гнилей.
Маса 1000 зерен становить 43-49 г.

Сорт високоврожайний: згідно кваліфікаційної експертизи  державного сортовипробування.  
В 2018 р. в середньому
по зоні Лісостепу сорт дав 71,6 ц/га,
що на 7,8ц/га перевершило усеред-нену урожайність за 5 попередніх років,
по зоні Полісся – відповідно – 62,1 ц/га і   +5.5 ц/га.
В 2019 р в середньому   по зоні Лісостепу сорт
Лірика Біло-церківська склав 67,4 ц/га,
По зоні Полісся – відповідно – 60,8.
Потенційна урожайність сорту за оптимальних умов ви-рощування  висока.
Так в Черка-ській філії УІЕСР в 2019 р. одержали зерна 
по 79,4 ц/га.

В Вінницькій філії  відпо-відно 95,6 ц/га.