Перевірка виконання програм наукових досліджень в 2016 році
  14 червня 2016 року Білоцерківська дослідно-селекційна станція приймала комісію Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ з перевірки виконання програм наукових досліджень в 2016 році. У складі комісії: голова комісії, доктор с.-г. наук С.Д. Орлов та члени комісії -  канд. с.-г. наук О.А. Яцева, канд. с.-г. наук Я.П. Макух, канд. с.-г. наук Л. Герасименко, канд. с.-г. наук Л.І. Сторожик, а також зав. лабораторіями і секторами станції та наукові співробітники і аспіранти.

   Комісією оглянуто клумби цукрових буряків за програмою Бетаінтеркрос, з якими ознайомив зав. лабораторією однонасінних цукрових буряків, канд. біол. наук В.О. Рибак.

1.jpg2.jpg

    Канд. с.-г. наук Ю.П. Дубовий представив досліди з біоенергетичними культурами та стаціонарний дослід, а канд. с.-г. наук В.П. Педос показав та розповів про досліди із захисту рослин.
3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

   Комісія також відвідала селекційно-насінницькі посіви вики ярої. Зокрема сортовипробування вики у вико-гірчичному посіві, яке в цьому році проводиться вперше. Із розсадниками вики ярої комісію ознайомили С.В. Синьогуб та А.О. Гагін.

8.jpg

9.jpg

   Про стан селекції та насінництва пшениці озимої розповіли доктор с.-г. наук Л.А. Бурденюк-Тарасевич та канд. с.-г. наук О.А. Дубова. Які  показали розсадники розмноження та сортовипробування пшениці озимої.

10.jpg

11.jpg

12.jpg

   Особливу цікавість викликала колекція Чорнобильських радіомутантів (ЧРМ) пшениці озимої, показ якої супроводжувався цікавою розповіддю Л.А. Бурденюк-Тарасевич, про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми та перспективи застосування ЧРМ в селекції.

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

18.jpg

   Також оглянули сортовипробування цукрових буряків, з яким всіх ознайомили канд. с.-г. наук Л.М. Чемерис та канд. біол. наук В.О. Рибак. А також матеріали відтворення гібридів цукрових буряків та схрещування за програмою Бетаінтеркрос.

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

   Комісія також відвідала демостраційні посіви сортів і гібридів сільськогосподарських культур мережі ІБКіЦБ, а також висаджену в цьому році енергетичну вербу.

25.jpg

26.jpg

27.jpg

   Після огляду дослідів за програмами наукових досліджень, проведене засідання. На якому обговорювали стан наукових досліджень та перспективи покращення. Комісія відмітила, що досліди справили позитивне враження, закладені згідно робочих програм і знаходяться в доброму стані.