Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників


М.В. Бузинний


   Досліджувалися запаси продуктивної вологи в ґрунті перед сівбою озимої 
пшениці та весною після відновлення весняної вегетації по таких попередниках, як гречка, соя, горох,сидеральний пар (вика яра +гірчиця).
   Визначався вплив попередників на стан розвитку рослин перед входом в зиму і в фазах формування генеративних органів, та на урожайність і хлібопекарські якості різних за біологічними властивостями сортів пшениці Т. аestivит L.: середньостиглого сорту Відрада та ранньостиглого — Олеся в контрастних умовах 2012/13 і 2013/14рр. Найнижчий урожай обох сортів виявився по попереднику соя. У 2013 році найвищий урожай отримали попопереднику горох.
   У 2014 найвища урожайність у Відради була по попереднику сидеральний пар, а в Олесі - по гречці.


Ключові слова: попередники пшениці, сорти, ґрунт, водний режим, урожайність, білок, клейковина.Опублікована: Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Вип. 2. – К.,2015. –  С. 106-117Читати статтю >>