Структура станціїLogoBCDSS.jpg


 

Лабораторія технологій вирощування біоенергетичних культур в центральному Лісостепу України

Лабораторія біоенергетичних культурДослідження з біоенергетичними культурами (сорго, цукрові буряки, міскантус, світчграс), в багатофакторному стаціонарному досліді та тимчасових дослідах.

 

Сектор селекції тетраплоїдних ліній буряків цукрових


Лабораторія тетраплоїдних запилювачівРозробка генетичних основ вдосконалення селекційного процесу та створення гібридів цукрових буряків з високим потенціалом продуктивності, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією.
 
 

Лабораторія селекції однонасінних цукрових буряків

Лабораторія однонасінних цукрових буряківСтворення високоподуктивних гібридів цукрових буряків придатних для вирощування за біоадаптивною технологією. Розробка генетичних основ вдосконалення селекційного процесу.
Лабораторія селекції та насінництва пшениці озимої

Лабораторія селекції пшениці Створення сортів пшениці м’якої озимої для зон Лісостепу і Полісся України, які володіють комплексом  найважливіших господарсько- і біологічно-цінних ознак і протидіють несприятливим біотичним і абіотичним факторам.

 
Лабораторія селекції та насінництва вики ярої
Лабораторія селекції вики
Створення сортів вики ярої фуражного та укісного напрямків використання, з підвищеним вмістом протеїну в зерні та вегетативній масі, адаптовані до основних зон вирощування.

Лабораторія захисту рослинРозробка наукових основ інтегрованого управління фітосанітарним станом біоенергетичних рослин, вивчення видового складу шкідливої ентомофауни, встановлення ефективності нових пестицидів

Лабораторія агрохіміїПроведення вимірювань у сфері поширення Державного метрологічного нагляду (проведення агрохімічних досліджень грунту, сировини та продукції рослинництва).