Лабораторія селекції однонасінних цукрових буряків

Рибак В.О.Зав. лабораторією -  
Рибак Володимир Олексійович,
кандидат біол. наук.
Наукові співробітники:
Барахтянський Микола Павлович  – старший науковий співробітник;

Слободянюк Ольга Миколаївна  – науковий співробітник.

 
Напрями наукової діяльності.

Розробити генетичні основи вдосконалення селекційного процесу та створити гібриди цукрових буряків з високим потенціалом продуктивності, придатні для вирощування за біоадаптивною технологією.

 Результати наукової діяльності.

Лабораторія почала працювати з 1923 р. Найбільшим досягненням науковців лабораторії було створення у 1953 році однонасінної форми цукрових буряків, що дало можливість висівати насіння на кінцеву густоту стояння рослин та повністю механізувати виробництво. Отримані О.К. Коломієць вихідні однонасінні форми стали тим джерелом, яке в майбутньому створило велике різноманіття однонасінних сортів. На основі цих однонасінних матеріалів в 1956 році був районований перший у світі однонасінний сорт буряків цукрових Білоцерківський однонасінний. Згодом, було створено і районовані однонасінні сорти: БЦ одн. 1, БЦ одн. 19, БЦ одн. 27, БЦ одн. 34, БЦ одн. 30, БЦ одн. 40 і БЦ одн. 45.
Основним завданням сучасної селекції цукрових буряків є створення гібридів на стерильній основі з високим потенціалом продуктивності. За останні роки науковцями лабораторії створені і районовані гібриди на ЧС-основі: Анічка, Константа, Ольжич, Етюд, ІЦБ 0902, ІЦБ 0903.
Наукові співробітники лабораторії впроваджують спосіб вирощування гібридного насіння безвисадковим способом гібриду Константа на Білоцерківській дослідно-селекційній станції та інших господарствах.

 Останні та актуальні публікації:

1.  Рыбак В.А. Влияние самоопыления и отбора на популяцию односемянной сахарной свеклы / В.А. Рыбак // Вісник сільськогосподарської науки. – 1986. - №11. – С.44-46;
2. Лободін О.К. Однонасінна форма цукрових буряків Білоцерківського походження / О.К. Лободін, В.О. Рибак // Збірник наукових праць. – Вип.11.- К, 2010;
3. Лободін О.К. Результати роботи з селекції однонасінних цукрових буряків / О.К. Лободін, В.О. Рибак // Збірник наукових праць. – Вип.13.- К, 2012