Лабораторія селекції та насінництва вики яроїНаукові співробітники:Гагін А.О.
Гагін Андрій Олександрович,
кандидат с.-г. наук,  
старший науковий співробітник,
selectio@meta.ua, vicia@i.ua;


Синьогуб С.В.Синьогуб Сергій Васильович 
старший науковий співробітник,
sinegub@mail.ru, vicia@i.ua;
Напрями наукової діяльності:


Створення сортів фуражного та укісного напрямків використання, з підвищеним вмістом протеїну в зерні та вегетативній масі, адаптовані до основних зон вирощування.
Основні параметри нових сортів це потенційна врожайність сухої речовини вегетативної маси виковівса 9-10 т/га, насіння 2,5 т/га, вміст протеїну в сухій речовині кормової маси вики 18% та вегетаційний період не більший за 95 днів. 
Важливого значення в селекційній роботі надається добору селекційних номерів з високим адаптивним потенціалом, стійких до несприятливих абіотичних і біотичних факторів. Тому селекційна робота направлена на пошук джерел стійкості до факторів зовнішнього середовища з високою адаптивністю, залучення їх до гібридизації та створення сортів, які поєднують комплекс господарсько-цінних ознак.

Результати наукової діяльності:

До Державного Реєстру сортів рослин придатних до поширення на Україні в 2015 році внесено шість сортів виведених на Білоцерківській дослідно-селекційній станції: Білоцерківська 96 (2001 р.), Білоцерківська 10 (2003 р.), Ярослава (2006 р.), Євгена (2008 р.), Ліла (2011 р.), Озіряна (2014 р.).
Всі сорти вики ярої характеризуються стійкістю до біотичних і абіотичних факторів зовнішнього середовища усіх зон вирощування культури.
Приділяється значна увага виробництву добазового і базового насіння вики ярої для забезпечення потреб в насінні насінницьких господарств з метою сортозаміни і сортооновлення.

Нові та актуальні публікації співробітників лабораторії:

1. Гагін А.О. Селекційне значення елементів структури при створенні вихідного матеріалу вики ярої з високою насіннєвою продуктивністю. / А.О. Гагін // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львівський нац. аграр. ун-т, 2010. - №14(2). – С. 214-219, читати в pdf;
2. Гагін А.О. Історія розвитку та результати селекції вики ярої на Білоцерківській дослідно-селекційній станції / А.О.Гагін, С.В.Синьогуб, В.І.Сидорчук, С.М.Петриченко // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. –К.: 2012. – С.55-60;
3. Гагін А.О. Селекція та сучасні сорти вики ярої / А.О. Гагін, С.В. Синьогуб // Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: 2012. – С62-63, читати в pdf;
4. Гагін А.О. Селекція вики ярої для багатокомпонентних посівів / А. О. Гагін,  С. В. Синьогуб, С. Д. Орлов // Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичних збірник. – Вип. 76. – Вінниця, 2013. – С.37-40,  читати в pdf;
5. Гагін А.О. Оцінка сортів вики ярої як джерел стійкості до посухи /А.О. Гагін, О.О. Петракова, Т.В. Гагіна // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – К.: 2013. - С.207-210, читати в pdf;
6. Гагін А.О. Мінливість елементів продуктивності у вики ярої за різних умов вегетації / А. Гагін, С. Синьогуб // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів: Львівський нац. аграр. ун-т, 2013. –  С.287-292, читати в pdf;
7. Гагін А.О. Вирощування насіння вики ярої в змішаних посівах з гірчицею білою / А.О. Гагін, С.В. Синьогуб //Тези Міжнародної наукової конференції «Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та перспективи» (23-26  червня  2014). – Одеса, 2014. – С.132-133, читати в pdf;
8. Гагін А.О. Стійкість зразків вики ярої до екологічних стресів у першій половині вегетації / А.О. Гагін, О.О. Петракова //Тези Міжнародної наукової конференції «Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та перспективи» (23-26  червня  2014). – Одеса, 2014. – С.132-133, читати в pdf;
9. Сидорчук В.І. Роль природного добору в сучасній селекції / В.І. Сидорчук, С.П. Васильківський, Є.Ю. Гладкіх //  Фактори експерементальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. - К.: 2014. - С.234-237, читати в pdf.