Річна фінансова звітність за 2014-2021 роки


Баланс:

2021

2020


2019


201
8


2017

2016

2015

2014

 Звіт про фінансові результати:

2021

2020


201
9


201
8


2017

2016

2015