Сектор агрохімічних досліджень та технологічних якостей цукрових буряків

                                                             

 Сенчук С.jpg
Сенчук Світлана Миколаївна, 

кандидат с.-г. наук, зав. сектором;   
Наукові співробітники:

Остапович Є.jpg

 

Остапович Євгенія Миколаївна 
провідний фахівець   
Поліщук Л.С.
Поліщук Людмила Семенівна 
старший науковий співробітник
Бондаренко В.П.


Бондаренко Валентина Петрівна  

провідний фахівець   

 Напрямки наукової діяльності:

Розробити теоретичні основи управління родючістю ґрунту і процесом формування продуктивності цукрових буряків та інших культур в екологічно безпечних високопродуктивних агроекосистемах на основі досліджень в багатофакторному стаціонарному досліді.

Результати наукової діяльності:

Вивчено і впроваджено у виробництво науково-обґрунтовані сівозміни, обробітки ґрунту.
Лабораторії селекції цукрових буряків, використовуючи результати визначення технологічних якостей селекційного матеріалу, мають змогу використовувати кращі з них для отримання сортів і гібридів з високим вмістом цукру і поліпшеними показниками інших елементів технологічних якостей (зменшення втрат цукру з мелясою  і т.п.).     
Результати визначення технологічних якостей цукрових буряків в дослідах  лабораторії технології вирощування біоенергетичних культур  дозволяють дати рекомендації виробництву щодо застосування тих прийомів агротехніки, удобрення, які сприяють отриманню  високих врожаїв коренеплодів з високими показниками цукристості  і виходу цукру з одиниці площі.
                          

Сектор атестовано на право проведення вимірювань у сфері поширення Державного метрологічного нагляду: проведення агрохімічних досліджень грунту, сировини та продукції рослинництва (свідоцтво про атестацію №А1 3-287 від  20  вересня 2013р.). 

 
 Перелік об’єктів дослідження:

1. Дослідження ґрунту на визначення:

→  гумусу;
→  загального та легкогідролізованого азоту;
→  мінеральних форм азоту (нітратного, амонійного.);
→  рухомих форм фосфору та калію;
→  рН, обмінної та гідролітичної кислотності;
→  сума ввібраних основ;

 2. Агрохімічні  дослідження (аналізи) продукції рослинного походження  на визначення в них:

→  вмісту цукру;
→  сухої речовини;
→  гігроскопічної вологості;
→  білку;
→  вмісту NPK.