Вплив співвідношення основних елементів мінерального живлення на урожайність різних генотипів пшениці м'якої озимої в контрастні за погодними умовами роки
Л.А. БУРДЕНЮК-ТАРАСЕВИЧ, доктор с.-г. н.,  
М.В. БУЗИННИЙ

   Досліджувалася ефективність використання мінеральних добрив з різним співвідношенням NPK під передпосівний обробіток ґрунту в контрастних за погодними умовами вегетації озимої пшениці 2013-15 років.
   Проведена оцінка адаптивного потенціалу 12 сортів білоцерківської селекції на фоні їх взаємодії з різними агроекологічними факторами. Дані будуть використані для агрономічного супроводу при впровадженні сортів у виробництво. 


Опублікована: 
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. -  Вип. 88, Ч. 1. – 2016. – С. 288-297.Читати статтю >>