Урожайність білоцерківських сортів пшениці м’якої озимої на демонстраційних полігонах в 2017 році


Сорт

Установа

Хмельни-цька ДСГДС ІКСГП

Волин-ська ДСГДС НААНУ

ТзОВ
«Бучач-агрохліб-пром»,

Терно-пільська
обл.

Прикарпа-тська ДСГДС
ІСГ КР НААН

Інститут сільсь-
кого господа-
рства
Півні-
чного
Сходу

Верхня-цька ДСС ІБКіЦБ

Микола-ївський НАУ

Благові-
щенська
філія ДП
«Центр
сертифі-
кації та експе-
ртизи насіння»

Білоцерківська н/к

8,6

6,1

-

-

7,6

7,7

6,3

-

Олеся

6,3

4,7

-

6,1

-

8,1

6,4

-

Елегія

8,6

5,8

-

-

-

7,1

6,5

-

Перлина лісостепу

7,2

7,9

-

-

-

8,3

6,2

-

Либідь

7,2

5,2

-

5,8

-

7,8

6,3

-

Ясочка

8,1

7,3

-

5,7

7,5

8,0

6,5

-

Царівна

8,1

7,3

9,3

6,5

7,9

8,3

6,4

-

Лісова пісня

9,0

4,5

-

4,8

7,1

8,2

6,2

4,9

Романтика

8,1

8,2

-

-

7,1

8,5

5,2

-

Відрада

8,6

5,0

-

-

9,3

7,9

6,2

5,7

Чародійка білоцерківська

8,1

7,4

8,4

6,5

8,2

8,0

6,0

-

Щедра нива

8,1

6,5

-

-

7,8

7,8

6,5

-

Водограй білоцеркіський

8,1

5,7

8,3

5,6

7,3

8,1

5,9

5,4