Царівна

tcarivna_1.jpgСорт озимої м’якої пшениці Царівна виведений методом схрещування RM Білоцерківський 47- скверхед  з сортом озимої м’якої пшениці Одеська 162 з наступним індивідуальним добором в F3 .

В Реєстрі сортів рослин України з 2008 року ,свідоцтво про державну реєстрацію № 08104,  від23.01.2008. Патент №0831 від 01.07.2008.

Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу і Полісся України.

Автори: Л.А.Бурденюк-Тарасевич,  А.М.Чайка

 Відмінні особливості сорту та апробаційні ознаки

Різновидність еритроспермум, кущ напіврозлогий, висота рослини середня (94-104 см),  Восковий наліт на піхві прапорцевого листка сильний, на колосі і на верхньому міжвузлі – дуже  сильний. Колос остистий, білий, пірамідальної форми, середньої довжини і середньої щільності. Плече колоскової луски скошене, середнє за шириною. Зубець колоскової луски середній за довжиною, ледь зігнутий. Зернівка  овально-видовжена, крупна, червоного кольору, маса 1000 насінин 45-50 г.

 Біологічні та господарські показники

Середньоранній, виколошується на 3 дні раніше Перлини лісостепу і на 2-3 дні пізніше Білоцерківської напівкарликової.

Зимостійкість,за даними польових дослідів сортостанцій і проморожування в камерах Інституту рослинництва, підвищена.

Середньорослий, стійкість до вилягання – 8,8 бала.

Досить резистентнийдо основних хвороб, стійкість ( у балах)

до борошнистої роси – 8.9 , до фузаріозу колосу – 8.2, септоріозу – 8.4; ступінь ураження кореневими гнилями – 11.7%, бурою іржею – 3.5 % (за шкалою Страхова).

Високопродуктивний. В середньому за 2 роки державного сортовипробування  в зоні Лісостепу одержано по 61.2 ц/га, в зоні Полісся – 50.0 ц/га,  на рівні стандартного сорту Подолянка.

В  2006 р. в середньому в 6 сортодослідах зони Лісостепу одержано по 65.7 ц/га, в 7 сортодослідах  зони Полісся -51.1  ц/га, в 7 сортодослідах Степу – 58.5  ц/га.  В тому числі  у Вінницькому ДЦЕСР урожайність сорту Царівна склала 75,9 ц/га, що вище стандартного сорту Подолянка на 6,9 ц/га; в Черкаському ДЦЕСР на Маньківській ДСДС відповідно 72,9  (+ 10.8 ц/га).

У Тернопільському ДЦЕСР урожайність Царівни становила 52,4 ц/га (+11,4 ц/га до Подолянки), на Бородянській ДСДС – урожайність Царівни 57,0 ц/га,  стандартного сорту Подолянка – 34,2 ц/га.

В зоні Степу – на Кіровоградській ДСДС урожайність Царівни – 83,1 ц/га, Подолянки – 73,8 ц/га, Одеської 267 – 78,3 ц/га. На Березівській ДСС Одеського ДЦЕСР відповідно - 45,2; 38,5 та 40,9 ц/га

Сорт Царівна має підвищену посухостійкість, що позначилося на його продуктивності в надзвичайно посушливому 2007 році.

Так, на Бережанській ДСС Київського ДЦЕСР урожайність Царівни склала 59.4 ц/га, а стандартних сортів – Подолянки - 53.5, Крижинки - 54.8 ц/га; На Миргородській ДСДС, відповідно, Царівни – 73,5, Подолянки 67.8, Крижинки – 71.0 ц/га. На Прилуцькій ДСС, відповідно, 72.0, 71.9, 63.7 ц/га.

Хлібопекарські якості:  За даними лабораторії  державної комісії сорт Царівна  віднесений до сильних пшениць:  вміст білку  в зерні – 14.0-14.2 %, клейковини – 30.1-31.0%,  сила борошна   W = 342-375 о.а.,  об’єм хліба,  1180-1100 мл в зоні Лісостепу і Полісся відповідно.